Kvalitet & Miljö

Icopals tillverkning är kvalitetssäkrad enligt ISO 9001 och miljöcertifierad enligt ISO 14001. Produkterna uppfyller kraven på Boverkets byggregler och genomgår kontroller på Statens Provningsanstalt. Med Icopals produkter får du trygghet från grunden.

Icopals tillverkning

Icopals tillverkning är kvalitetssäkrad enligt ISO 9001 och miljöcertifierad enligt ISO 14001.

Fokus på kvalitet och miljö

Vi arbetar enligt Icopal AB/Tätskiktsgarantier i Norden AB:s ansvarsutfästelse 2+8+5 år, vilken innebär att:

  • 2 år gäller Samuelssons Tak AB:s ansvarsförsäkring
  • 8 år gäller Tätskiktsgarantier i Norden AB
  • Efter 10 år ingår 5 års materialgaranti
  • Garantitiden löper från färdigställande eller slutbesiktning
  • Premien är förbetald i 10 år

Kontakta oss

11 + 12 =

Ägare: Joacim Samuelsson

Rådgivare/säljare: Tobias Eliasson